Historisch perspectief

Noorderkerk aan de Loolaan

Op 6 april 2006 is de Noorderkerk officieel geopend als kantoorpand van Pallas Athena. Bijna 110 jaar na de bouw heeft de kerk daarmee een heel andere bestemming gekregen. De

Nationaal Monument Nederland-Canada

In opdracht van Stichting Bevrijding ’45 maakte de beeldhouwer Henk Visch dit beeld; het is bedoeld als een eerbetoon aan de Canadese bevrijders. Het beeld werd op 2 mei 2000

Monument 30 april 2009

Het ontwerp van glaskunstenaar Menno Jonker is een artistieke vertaling van een doos met ballonnen, die volgens de kunstenaar symbool staan voor kwetsbaarheid, feest én rouw. De zeven witte ballonnen

Loolaan

Dhr. Wijk, bewoner van de Loolaan heeft in de loop der tijden veel informatie bijeen gezocht over de geschiedenis van de panden aan de Loolaan. Bij veel panden kunt u

Tussen Paleis en Enk

Hoe wijk “de Naald” ontstond Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum heeft Frank Klinkenberg de ontstaansgeschiedenis van de wijk vanaf 1600 en de bewonersvereniging sinds de oprichting in 1988 beschreven.

De Naald

Op de sokkel bevinden zich 2 afbeeldingen en 2 teksten: Gesticht door de Ingezetenen der Gemeente Apeldoorn als een dankbare hulde aan de Doorlichtige ouders van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina onthuld

De Grote Kerk

Historie  Op de fundamenten van de waterstaatskerk van 1842, die in 1890 geheel door brand werd verwoest, is in 1892 de huidige Grote Kerk gebouwd. De Grote Kerk is een

Museum Het Loo

Paleis Het Loo is een voormalig Koninklijk Paleis en thans Nationaal Museum. Stadhouder Willem III, achterkleinzoon van Willem van Oranje, koopt in 1684 het middeleeuwse kasteel Het Oude Loo aan,