Tussen Paleis en Enk

Hoe wijk “de Naald” ontstond

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum heeft Frank Klinkenberg de ontstaansgeschiedenis van de wijk vanaf 1600 en de bewonersvereniging sinds de oprichting in 1988 beschreven. Dit jubileumgeschenk is bij alle huishoudens in wijk de Naald bezorgd. Extra exemplaren zijn te koop  voor € 5,00 per stuk, contant, bij F. Klinkenberg, Prinsenhof 16, tel. 0645903403