Wie zijn wij

Vacature voor voorzitter

Voorzitter (vacant)

Rutger van Rozen

Secretaris

Secretariaat
Dagelijks bestuur

Jan Oostdijk

Penningmeester

Financiën
Dagelijks bestuur

Riet Hoetelmans

Openbare werken

Verkeer, Openbaar vervoer, Grijs, Riool, Groen, Bomen

Quirine Lensvelt

Sociale Zaken

Cohesie, Jeugd, Ouderen,  Buurtpreventie, Buurtbemiddeling, Drugs

Alex Claassen

Openbare Ruimte en Warmtetransitie

Petra Lap

PR en Communicatie

Nieuwsbrief  Wijkraad de Naald, Website en digitale nieuwsbrief.