Wie zijn wij

Bestuursleden

Voorzitter
wordt gezocht!

Algemene Zaken
Dagelijks bestuur

Alex Claasen, gaat zich bezig houden met de Openbare Ruimte en Warmtetransitie.


Petra Lap, heeft als portefeuille PR en Communicatie. Aandachtspunten Nieuwsbrief Wijkraad de Naald, Website en digitale nieuwsbrief.

Rutger van Rozen
Secretaris
Secretariaat
Dagelijks bestuur


Quirine Lensvelt
Sociale Zaken

Cohesie, Jeugd(opvang), Ouderen(zorg),  Buurtpreventie, Buurtbemiddeling, Drugs

Jan Oostdijk
P
enningmeester
Financiën
Dagelijks bestuur


Riet Hoetelmans
Openbare werken

Verkeer, Openbaar vervoer, Grijs, Riool, Groen, Bomen