De Wijkraad

De wijkraad is een door de gemeente Apeldoorn erkende belangenvereniging van bewoners. De doelstelling is de behartiging van de belangen van alle bewoners van de wijk in brede zin. De leden van de vereniging kiezen een bestuur voor het realiseren van de uit de doelstelling afgeleide taken:

    • Het gevraagd en ongevraagd adviseren in de vorm van voorinspraak omtrent gemeentelijke beleidsvelden, die het werkgebied van de wijkraad betreffen.
    • Het betrokken zijn bij het integraal wijkbeheer.
    • Het deelnemen aan de algemene beleidsvorming van de gemeente voor zover van belang voor de wijk.
    • Het functioneren als intermediair in de communicatie tussen wijkbewoners en gemeente, dan wel naburige wijkraden.

Lid worden

U kunt gratis lid worden van de wijkraad (de bewonersvereniging). Hiermee krijgt u invloed op bestuurssamenstelling en beleid. Jaarlijks krijgt u een uitnodiging voor de algemene jaarvergadering waarin niet alleen het beleid wordt besproken maar ook de financiële stukken de revu passeren en het bestuur wordt gekozen. Na de pauze is er altijd een interessante lezing over een relevant onderwerp. U kunt nu al direct opgeven op de ontvangst van onze digitale nieuwsbrief die regelmatig uitkomt. Vul het formulier rechts van deze pagina in om uzelf gratis te abonneren!