Vacatures

Na een inzet van ruim 3 jaar hebben onze voorzitter en secretaris aangegeven hun functie per april neer te willen leggen. Daarnaast is ook een vacature voor algemeen bestuurslid met de portefeuille Communicatie vacant. In alle gevallen vraagt de privé agenda teveel tijd om het werk voor de wijkraad optimaal in te kunnen vullen.

Alle bestuursleden staan voor een ‘warme overdracht’ en werken graag een nieuw bestuurslid in. Dus; lijkt het u leuk om een bijdrage te leveren voor behoud van onze mooie en leuke woonomgeving? Laat het ons weten, wij vertellen u er graag meer over. En wie weet komt u binnenkort het bestuur van Wijkraad De Naald versterken! E-mailadres: denaald@kpnmail.nl