De Naald

Op de sokkel bevinden zich 2 afbeeldingen en 2 teksten:
Gesticht door de Ingezetenen der Gemeente Apeldoorn als een dankbare hulde aan de Doorlichtige ouders van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina onthuld door H.M. Koningin Wilhelmina op den 9 maart 1901 en Aangeboden aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina bij gelegenheid van H.D. Huwelijk met Zijne Hoogheid Hendrik Hertog van Mecklenburg op den 7 februari 1901.