Home

Nieuws

Onze nieuwsbrief van april 2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Datum: 11 april 2022 Locatie: wijkcentrum De Groene Hoven (Koninginnelaan 280 ) Aanvang: 19.30 uur Op 11 april is de Algemene Ledenvergadering van Wijkraad De Naald. U bent

Agenda van de ALV op 11 april a.s.

1. Opening, mededelingen 2. Vaststellen van de agenda 3. Vaststellen verslag ALV september 2021 4. Jaarverslag 2021 5. Financieel verslag 2021 a. Verslag kascontrolecommissie b. Benoemen nieuwe kascontrolecommissie (1 nieuw

Testers gezocht!

Op 15 april opent Paleis Het Loo de deuren. Voor die tijd moet alles uiteraard goed getest zijn:  er zijn twee testdagen op 6 en 10 april. Op 6 april

Helpt u ons Apeldoornse vrijwilligers te bedanken?

Vrijwilligers maken Apeldoorn een beetje mooier. Om te wonen, werken of te bezoeken. En daar mogen we met z’n allen in Apeldoorn erg blij mee zijn. Mensen maken Apeldoorn en

Ouderschapsspel voor ouders met zorgintensief kind

Woensdag 19 januari start de Kap met een serie van drie bijeenkomsten voor ouders met een zorgintensief kind. Met behulp van het ‘Ouderschapsspel’ gaan de ouders met elkaar in gesprek.

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN APELDOORN

PERSBERICHT GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN APELDOORN APELDOORN – Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij: Goedkope

Voorlichtingsmaterialen Corona

Bericht van Jan van Eijk, Buurtregisseur Apeldoorn Noordwest/Centrum In ons buurtteam Orden is de vraag gesteld of anderstaligen goede informatie krijgen over Corona en vaccinatie. Uiteraard doet iedereen zijn/haar best

KEN Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF MAART Beste buurtbewoners, In deze KEN-nieuwsbrief tref je de uitnodiging aan voor de informatie avond van 13 april aanstaande. Die avond zal de gemeente Apeldoorn vertellen wat er afgelopen

JobHulpMaatje

Werkloos zijn is heftig! De gevolgen zijn vaak niet te overzien. Denk bijvoorbeeld aan verlies van status, inkomen, zelfvertrouwen, sociale contacten of zingeving. In zo’n situatie heb je enorme behoefte

Burgerparticipatie

Al lange tijd (zeker al 2,5 jaar!) wordt gesproken over de verbreding van burgerparticipatie. Een initiatief dat wij vanuit onze wijkraad alleen maar kunnen toejuichen. De manier waarop dit proces

Verbind je buurt!

De Provincie Gelderland subsidieert Verbind je buurt! met 1 miljoen euro per jaar. Het Oranje Fonds legt eenzelfde bedrag in. Gelderse initiatieven die zich richten op het verbinden van mensen

Centenkwesties

Met ingang van januari 2020 worden in de vier Apeldoornse stadsdelen spreekuren Centenkwesties gehouden. Centenkwesties is in 2015 gestart in de Maten het is een inloopspreekuur voor inwoners van de

Evenementenbeleid

De Rekenkamercommisie van de gemeente Apeldoorn voert een onderzoek uit naar het evenementenbeleid van de gemeente. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Unravelling. Voor het onderzoek vindt een enquête

Warmtenet?

In uw wijk zal als eerste wijk in Apeldoorn bekeken worden wat nodig is om het aardgas op termijn af te kunnen koppelen. De gemeente onderzoekt of de komst van

Eenzaamheid in Apeldoorn