Welkom op de website van Wijkraad De Naald

U bent terechtgekomen op de website van Wijkraad De Naald.

De wijkraad is een door de gemeente Apeldoorn erkende belangenvereniging van bewoners. De doelstelling van de wijkraad is de behartiging van de belangen van alle bewoners van de wijk in brede zin. De leden van de vereniging kiezen een bestuur voor het realiseren van de uit de doelstelling afgeleide taken:

  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren in de vorm van voorinspraak omtrent gemeentelijke beleidsvelden die het werkgebied van de wijkraad betreffen.
  • Het betrokken zijn bij het integraal wijkbeheer.
  • Het deelnemen aan de algemene beleidsvorming van de gemeente voor zover van belang voor de wijk.
  • Het functioneren als intermediair in de communicatie tussen wijkbewoners en gemeente, dan wel naburige wijkraden.

Op deze site treft u nieuws van de wijkraad aan op het gebied van de activiteiten van de wijkraad en andere zaken die van belang kunnen zijn voor de bewoners van de wijk. Ook kunt u hier documentatie vinden over de werkzaamheden en activiteiten van de wijkraad, zoals verslagen en agenda’s van ledenvergaderingen.

Nieuws

Nieuwsbrief 3/2022 verschijnt binnenkort

Medio december verschijnt nieuwsbrief nummer 3 van dit jaar. Zoals u gewend bent, is het weer een echt kerstnummer geworden. De nieuwsbrief van Wijkraad De Naald wordt in onze wijk

Bestuursleden gezocht

De huidige secretaris en de huidige penningmeester van onze wijkraad hebben aangegeven hun functie op afzienbare termijn te willen neerleggen. Om deze reden is de wijkraad dringend op zoek naar

Eerste buurtcafé Wijkraad De Naald positief ontvangen

Op 24 november jl. organiseerde Wijkraad De Naald het eerste buurtcafé in Herberg Het Oude Loo. Circa veertig buurtbewoners maakten gebruik van de uitnodiging om onder het genot van een

Helpt u ons Apeldoornse vrijwilligers te bedanken?

Vrijwilligers maken Apeldoorn een beetje mooier. Om te wonen, werken of te bezoeken. En daar mogen we met z’n allen in Apeldoorn erg blij mee zijn. Mensen maken Apeldoorn en

Ouderschapsspel voor ouders met zorgintensief kind

Woensdag 19 januari start de Kap met een serie van drie bijeenkomsten voor ouders met een zorgintensief kind. Met behulp van het ‘Ouderschapsspel’ gaan de ouders met elkaar in gesprek.

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN APELDOORN

PERSBERICHT GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN APELDOORN APELDOORN – Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij: Goedkope

Voorlichtingsmaterialen Corona

Bericht van Jan van Eijk, Buurtregisseur Apeldoorn Noordwest/Centrum In ons buurtteam Orden is de vraag gesteld of anderstaligen goede informatie krijgen over Corona en vaccinatie. Uiteraard doet iedereen zijn/haar best

KEN Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF MAART Beste buurtbewoners, In deze KEN-nieuwsbrief tref je de uitnodiging aan voor de informatie avond van 13 april aanstaande. Die avond zal de gemeente Apeldoorn vertellen wat er afgelopen