Home

Actueel Nieuws

Verbreding van burgerparticipatie

Al lange tijd (zeker al 2,5 jaar!) wordt gesproken over de verbreding van burgerparticipatie. Een initiatief dat wij vanuit onze wijkraad alleen maar kunnen toejuichen. De manier waarop dit proces

Centenkwesties

Centenkwesties is dé centrale plek voor vragen over geld voor inwoners van Apeldoorn. Het doel van het Centenkwesties spreekuur is om de inwoner naar huis te laten gaan met een

Spreekuur Centenkwesties nu in alle vier stadsdelen

Met ingang van januari 2020 worden in de vier Apeldoornse stadsdelen spreekuren Centenkwesties gehouden. Centenkwesties is in 2015 gestart in de Maten het is een inloopspreekuur voor inwoners van de

Gerard Pohlmann overleden

Afgelopen week bereikte ons het verdrietige bericht dat oud-bestuurslid Gerard Pohlmann is overleden. Gerard heeft jaren als bestuurslid de PR van Wijkraad de Naald voor zijn rekening genomen. Hij was

Doe mee met het onderzoek naar het evenementenbeleid van de gemeente.

De Rekenkamercommisie van de gemeente Apeldoorn voert een onderzoek uit naar het evenementenbeleid van de gemeente. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Unravelling. Voor het onderzoek vindt een enquête

Warmtenet een goede oplossing?

In uw wijk zal als eerste wijk in Apeldoorn bekeken worden wat nodig is om het aardgas op termijn af te kunnen koppelen. De gemeente onderzoekt of de komst van

Eenzaamheid in Apeldoorn

CORONAHULP: KLEINE KLUS

Kleine klus, groot gebaar. In tijden van crisis, zorgen wij voor elkaar. Voor het vragen en bieden van Coronahulp heeft Apeldoorn Pakt Aan een speciale pagina aangemaakt: Kleine klus. Hiermee