Welkom op de website van Wijkraad De Naald

U bent terechtgekomen op de website van Wijkraad De Naald.

De wijkraad is een door de gemeente Apeldoorn erkende belangenvereniging van bewoners. De doelstelling van de wijkraad is de behartiging van de belangen van alle bewoners van de wijk in brede zin. De leden van de vereniging kiezen een bestuur voor het realiseren van de uit de doelstelling afgeleide taken:

  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren in de vorm van voorinspraak omtrent gemeentelijke beleidsvelden die het werkgebied van de wijkraad betreffen.
  • Het betrokken zijn bij het integraal wijkbeheer.
  • Het deelnemen aan de algemene beleidsvorming van de gemeente voor zover van belang voor de wijk.
  • Het functioneren als intermediair in de communicatie tussen wijkbewoners en gemeente, dan wel naburige wijkraden.

Op deze site treft u nieuws van de wijkraad aan op het gebied van de activiteiten van de wijkraad en andere zaken die van belang kunnen zijn voor de bewoners van de wijk. Ook kunt u hier documentatie vinden over de werkzaamheden en activiteiten van de wijkraad, zoals verslagen en agenda’s van ledenvergaderingen.

Nieuws

Algemene Ledenvergadering 14 mei 2024

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Datum: 14 mei 2024 Locatie: Buurthuis/De Koffiekamer, Langeweg 105 Aanvangstijd: 19:30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur Op 14 mei zal de Algemene Ledenvergadering voor 2024 plaatsvinden. Samen

Woensdag 14 juni: buitenspeeldag

Volgende week woensdag, 14 juni, van 13:00 tot 16:30 uur is er weer een hele leuke Buitenspeeldag aan de Loseweg (ter hoogte van schoenwinkel Oxener, richting de stad). Deelname is

Buurtcafé 28 maart wederom goed bezocht

Het buurtcafé dat Wijkraad afgelopen dinsdag 28 maart organiseerde, resulteerde wederom in een grote opkomst van buurtbewoners. Bar-Bistro Herberg ‘Het Oude Loo’ liep net als de vorige keer goed vol.

Nieuwsbrief 1/2023 verschenen

Onze eerste gedrukte nieuwsbrief in 2023 is medio maart verschenen. In dit voorjaarsnummer leest u weer veel interessants over de ontwikkelingen in en rondom onze wijk. Een PDF-versie vindt u

Bestuursleden gezocht

De huidige secretaris en de huidige penningmeester van onze wijkraad hebben aangegeven hun functie op afzienbare termijn te willen neerleggen. Om deze reden is de wijkraad dringend op zoek naar

Eerste buurtcafé Wijkraad De Naald positief ontvangen

Op 24 november jl. organiseerde Wijkraad De Naald het eerste buurtcafé in Herberg Het Oude Loo. Circa veertig buurtbewoners maakten gebruik van de uitnodiging om onder het genot van een

Helpt u ons Apeldoornse vrijwilligers te bedanken?

Vrijwilligers maken Apeldoorn een beetje mooier. Om te wonen, werken of te bezoeken. En daar mogen we met z’n allen in Apeldoorn erg blij mee zijn. Mensen maken Apeldoorn en

Ouderschapsspel voor ouders met zorgintensief kind

Woensdag 19 januari start de Kap met een serie van drie bijeenkomsten voor ouders met een zorgintensief kind. Met behulp van het ‘Ouderschapsspel’ gaan de ouders met elkaar in gesprek.