Burgerparticipatie

Al lange tijd (zeker al 2,5 jaar!) wordt gesproken over de verbreding van burgerparticipatie. Een initiatief dat wij vanuit onze wijkraad alleen maar kunnen toejuichen. De manier waarop dit proces door ‘de gemeente’ (d.w.z. het college van B&W, meer specifiek portefeuillehouder wethouder Willems) wordt vormgegeven en de plek die de dorps- en wijkraden na hun jarenlange inzet in de toekomst toebedeeld krijgen, stuit op echter op verzet. Dit heeft u ook kunnen lezen in het artikel gepubliceerd op 23 november in de stentor.

Samen met de andere wijkraden in stadsdeel Noord West dienden hebben wij nogmaals bezwaar ingediend. Deze brief treft u hier aan. Vragen, opmerkingen, kritiek of compliment? Wij horen graag van u!