Verbind je buurt!

De Provincie Gelderland subsidieert Verbind je buurt!
met 1 miljoen euro per jaar. Het Oranje Fonds legt eenzelfde bedrag in. Gelderse initiatieven die zich richten op het verbinden van mensen kunnen tot en met 2022 financiële steun aanvragen. Denk aan nieuwe ontmoetingsactiviteiten in een huiskamer, dorpshuis of inloophuis, een maatjesinitiatief voor kinderen in kwetsbare gezinnen, vrijwillige vervoersdienst voor plattelandsouderen, schuldhulpondersteuning of een buurtvereniging die samen met de buurt een groene moestuin start.