Huishoudelijk Reglement Wijkraad De Naald

Opmerking: aanpassing is nodig en dit is een agendapunt in de  Algemene Leden Vergadering van 2020.

Klik hier voor huishoudelijk reglement Wijkraad De Naald 2010.