Bestuursleden gezocht

De huidige secretaris en de huidige penningmeester van onze wijkraad hebben aangegeven hun functie op afzienbare termijn te willen neerleggen. Om deze reden is de wijkraad dringend op zoek naar kandidaten voor deze functies. Gaat het wel en wee van de wijk u aan het hart en hebt u tijd en gelegenheid om uw betrokkenheid tot uitdrukking te brengen in het vervullen van een bestuursfunctie? Neem dan contact met ons op via denaald@kpnmail.nl. Ook vragen over de invulling van deze specifieke functies kunt u via dit e-mailadres stellen.