Algemene Ledenvergadering 14 mei 2024

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum: 14 mei 2024

Locatie: Buurthuis/De Koffiekamer, Langeweg 105

Aanvangstijd: 19:30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur

Op 14 mei zal de Algemene Ledenvergadering voor 2024 plaatsvinden. Samen met u wil het bestuur kort terugkijken op 2023 en relevante actuele punten bespreken.

Agenda van de ALV:

Voor de pauze

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. Vaststellen verslag ALV 17 april 2023
 3. Verslag kascontrolecommissie boekjaar 2022
 4. Toelichting jaarplannen 2024
 5. Decharge bestuur
 6. Bestuurssamenstelling: benoeming Züleyha Fokkens-Özdemir (Secretaris), aftreden Alex Claassen
 7. Rondvraag
 8. Afsluiting ledenvergadering

Na de pauze (circa 20:30 uur)

 1. Gastspreker van Brandweer Apeldoorn over brandveiligheid.
 2. Afsluiting
 3. Borrel

Praktische punten:

 • Het formele gedeelte van de ALV (gedeelte voor de pauze) kent bijlagen. Alle documenten worden uiterlijk 14 april op deze website geplaatst.
 • Komt u er niet uit? Ontvangt u liever een papieren versie? Dan kunt u de stukken opvragen via de secretaris (denaald@kpnmail.nl). Er zal bij de ALV één set documenten geprint klaarliggen.
 • We hopen zo veel mogelijk leden te verwelkomen, maar de zaalruimte zal beperkt zijn. Daarom ontvangen we graag uw aanmelding vooraf via denaald@kpnmail.nl.
 • Nog geen lid, maar draagt u onze wijk wel een warm hart toe? Meld u aan! Het kost u niks. U ontvangt dan ook onze maandelijkse digitale nieuwsbrief, zodat u van alle nieuws in onze wijk op de hoogte blijft. Opgeven kan via denaald@kpnmail.nl.