Algemene Ledenvergadering 17 april 2023

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

Datum: 17 april 2023

Locatie: De Groene Hoven, Koninginnelaan 280, 7315 EE Apeldoorn

Aanvang: 19:30 uur

 

Op 17 april zal de eerste Algemene Ledenvergadering van 2023 plaatsvinden. Samen met u wil het bestuur kort terugkijken op 2022 en relevante actuele punten bespreken.

Agenda van de ALV:

Voor de pauze

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. Vaststellen verslag ALV november 2022
 3. Jaarverslag 2022
 4. Decharge bestuur
 5. Bestuurssamenstelling; aftreden bestuursleden
 6. Rondvraag
 7. Afsluiting ledenvergadering

Na de pauze

 1. Gastspreker  Zero Waste. Meer informatie volgt
 2. Afsluiting
 3. Borrel

Praktische punten:

 • Het formele gedeelte van de ALV (gedeelte voor de pauze) kent bijlagen. Alle documenten worden uiterlijk 10 april op de website geplaatst.
 • Komt u er niet uit? Ontvangt u liever een papieren versie? Dan kunt u de stukken opvragen via de secretaris (denaald@kpnmail.nl). Er zal bij de ALV één set documenten geprint klaarliggen.
 • We hopen zo veel mogelijk leden te verwelkomen, maar de zaalruimte zal beperkt zijn. Daarom ontvangen we graag uw aanmelding vooraf via denaald@kpnmail.nl.
 • Nog geen lid, maar draagt u onze wijk wel een warm hart toe? Meld u aan! Het kost u niks. U ontvangt dan ook onze maandelijkse digitale nieuwsbrief, zodat u van alle nieuws in onze wijk op de hoogte blijft. Opgeven kan via denaald@kpnmail.nl.