Algemene Ledenvergadering 17 april 2023

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum: 17 april 2023

Locatie: wijkcentrum De Groene Hoven (Koninginnelaan 280 )

Aanvang: 19.30 uur

Op 17 april zal de eerste Algemene Ledenvergadering van 2023 plaatsvinden. Samen met u wil het bestuur kort terugkijken op 2022, en relevante actuele punten bespreken.

Agenda van de ALV:

Start: 19.30

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. Vaststellen verslag ALV november 2022
 3. Wijziging statuten: uitbreiding art. 7.1 (toelichting in de ALV)
 4. Jaarverslag 2022
 5. Decharge bestuur
 6. Bestuurssamenstelling; aftreden bestuursleden
 7. Rondvraag
 8. Afsluiting ledenvergadering

Pauze, inloop geïnteresseerden

 1. Gastspreker over Zero Waste
 2. Afsluiting
 3. Borrel

Praktische punten:

 • Het formele gedeelte van de ALV (gedeelte voor de pauze) kent bijlagen. Alle documenten worden uiterlijk 10 april op de website geplaatst.
 • Komt u er niet uit? Ontvangt u liever een papieren versie? Dan kunt u de stukken opvragen via de secretaris (denaald@kpnmail.nl). Er zal bij de ALV 1 set documenten geprint klaarliggen.
 • We hopen zo veel mogelijk leden te verwelkomen, maar de zaalruimte is beperkt. Daarom ontvangen we graag uw aanmelding vooraf via denaald@kpnmail.nl.
 • Nog geen lid, maar draagt u onze wijk wel een warm hart toe? Meld u aan! Het kost u niks. Ook opgeven kan via denaald@kpnmail.nl.
 • 17 april, 19.30 uur, wijkcentrum De Groene Hoven!