Nieuwsbrief 3/2022 verschijnt binnenkort

Medio december verschijnt nieuwsbrief nummer 3 van dit jaar. Zoals u gewend bent, is het weer een echt kerstnummer geworden. De nieuwsbrief van Wijkraad De Naald wordt in onze wijk huis aan huis verspreid. Houd dus uw brievenbus in de gaten!