Onze nieuwsbrief van juni 2021


Van de hoofdredacteur
Niets is voor de eeuwigheid

Onze wijk kenmerkt zich in zijn algemeenheid door rust en
regelmaat. Toch is het niet zo dat er nooit iets verandert. Zelfs
in de relatief korte tijd dat ik hier woon, hebben zich al best wat
wijzigingen in de aanblik van de wijk voltrokken. En dan heb ik het
alleen nog maar over zaken die van de buitenkant zichtbaar zijn.

Lees verder.