De Naald

Op de sokkel bevinden zich 2 afbeeldingen en 2 teksten:

Gesticht
door de Ingezetenen
der Gemeente Apeldoorn
als een dankbare hulde
aan de
Doorlichtige ouders
van Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina
onthuld door
H.M. Koningin Wilhelmina
op den 9 maart 1901

 

en

Aangeboden
aan Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina
bij gelegenheid van
H.D. Huwelijk met
Zijne Hoogheid
Hendrik
Hertog van Mecklenburg
op den 7 februari 1901