Bestuursleden

     Portefeuille
Voorzitter: Marc Visser Algemene Zaken, Dagelijks bestuur
Secretaris Janna van Houten Secretariaat, Dagelijks Bestuur
Penningmeester Ans Amptmeijer  Financiën, Dagelijks Bestuur
Ruimtelijke Ordening en Milieu Hugo Diddens  Bestemmingsplannen, Milieu, Monumenten, Welstand,Reclame, Kamerverhuur,Woonwagens, Waterschap Veluwe, Afvalverwerking
Openbare werken Riet Hoetelmans Verkeer, Openbaar vervoer, Grijs, Riool, Groen, Bomen
Sociale Zaken Quirine Lensvelt Cohesie, Jeugd(opvang), Ouderen(zorg), Speelvoorzieningen, Scholen, Cultuur, Speciale-Woonvormen, Buurtpreventie, Buurtbemiddeling, Drugs
Public Relations Gerard Pohlmann Nieuwsbrief, Website, Enquête,
Algemene Jaarvergadering, Nieuwjaarsborrel,
Nazomermarkt, Informatieavonden