Privacy verklaring

Verkort Privacy statement

Wijkraad de Naald, hierna aangeduid met ‘WdN’ registreert contactgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres) van leden, niet-leden en organisaties waarmee wij contacten onderhouden. Dit in het kader van belangenbehartiging (voor de inwoners) van de wijk ‘De Naald’. Het volledige privacy statement leest u hier.