Wel of geen beek door het Mecatorplein?

De gemeente wil graag het Mecatorplein helpen verbeteren via de aanleg van een beek midden door het plein. Helaas zien de winkeliers hier niks in. Omdat veel bewoners van de wijk de Naald shoppen op het Mecatorplein steunen wij de wijkraad van Kerschoten in hun oproep om in actie te komen. Lees verder brief van wijkraad Kerschoten aan de gemeenteraad.