Nieuwe snelle fietsroute Epe-Apeldoorn

Er zijn een verschillende routes mogelijk voor de snelle fietsroute tussen Epe en Apeldoorn, die in de buurt van onze wijk Apeldoorn binnenkomt. Wij zijn het niet eens met de door het onderzoeksbureau voorgestelde route en hebben samen met dorpsraad Wenum Wiesel en wijkraad Kerschoten bezwaar aangetekend bij wethouder Kruithof. Zie hiervoor de Gezamenlijke-brief-alternatieve-fiets-tracékeuze.