Nieuw afval ophaalplan

Wijkraad de Naald is het niet eens met een aantal aspecten van het voorgestelde plan van de gemeente. Het gaat vooral om het verdwijnen van de grijze container waarbij bewoners het restafval zelf weg moeten brengen naar verzamelpunten in de wijk. Voor verdere details zie de brief aan college (afvalplan).