Hugo Diddens

Hugo Diddens is geboren 1940 in Midwolda , Oost Groningen. Met pa, die
veearts was, kwam ik bij de rijke boeren en bij de landarbeiders in hun
armzalige huisjes. In Groningen deed ik het gymnasium en daarna in Delft de
Technische Hogeschool, waar ik afstudeerde als stedebouwkundige. Als
zodanig heb ik altijd gewerkt; in het onderwijs, bij een adviesbureau in
Rotterdam, op de Kaap Verdische Eilanden, pas onafhankelijk van Portugal en
vanaf 1978 25 jaar bij de gemeente Apeldoorn.

Ik was betrokken bij het ontwerp van woonbuurten en de Eglantier in de
Maten, de invulling van vrijkomende bedrijventerreinen, het beheer van
wijken als De Parken, Kerschoten, Zevenhuizen, Malkenschoten. Ook werkte ik
mee aan projecten als het Stadhuis, Omnisport, Stationsplein, Ecofactorij en de
renovatie van de Metaalbuurt.
Onder de vlag van Architectuurcentrum Bouwhuis schreef ik over de
Metaalbuurt, Orpheus, Kerschoten en Apeldoorn Zuid.
Vanuit mijn historie met Apeldoorn en kennis van de ruimtelijke ordening
hoop ik iets te kunnen beteken voor de wijkraad.