Afscheidhuis Koningstraat

AFSCHEIDSHUIS OF TOCH NIET…….

Plannen om in de Koningstraat een afscheidshuis te realiseren blijken lastiger dan verwacht. Bewoners uit de directe omgeving ontdekten pas in een laat stadium dat er een aanvraag was gedaan om bedrijfsactiviteiten uit te voeren in een woning bij hun in de straat. Dit stuitte op nogal wat weerstand. Men heeft in principe geen bezwaar tegen ondernemers, maar de aard van het bedrijf en vooral ook de handelswijze van de gemeente riepen vragen op.  

Om alsnog uit te leggen wat precies de bedoeling is heeft eigenaresse Marinka de Haan de bewoners tweemaal uitgenodigd voor een informatief gesprek. Bij de eerste gelegenheid werd afgesproken dat er jaarlijks overleg zal plaatsvinden waar de bewoners e.v. klachten kunnen neerleggen. De stadsdeelmanager was bij de laatste bijeenkomst aanwezig namens de gemeente. Wat de uitkomst van deze ‘pittige’ bijeenkomst gaat worden is nog niet duidelijk. Afgesproken is dat de gemeente nog een en ander gaat uitzoeken op juridisch gebied. Binnenkort wellicht een vervolg gesprek.

Maar wat vind de Wijkraad dan? Wij blijven voorlopig nog even keurig in het midden. Voor beide partijen is wat te zeggen. Het is natuurlijk goed voor een wijk dat er wat bedrijvigheid is en daarmee ook nieuwe bewoners (werk en wonen). Maar het goed te begrijpen dat het voor direct omwonenden mogelijk zorgen oproept. Hoe druk wordt het of geeft het overlast qua verkeer.

Wat we wel hopen is dat beide partijen er met een open mind samen over kunnen spreken en het “geschil” kunnen oplossen!

Wijkraad de Naald