Dorps- en wijkraden

De gemeente Apeldoorn is ingedeeld in een Stedelijkgebied( de wijken) en Buitengebied (de dorpen).
Totaal 23 dorps- en wijkraden.
Hier vind u de Dorps- Wijkraden Portal
Het Stedelijk gebied kent 5 Stadsdelen. De gemeentelijke diensten zijn zoveel mogelijk op die indeling gebaseerd, met stadsdeelmanager, -beheerder, enz.

Wijk de Naald vormt samen met Orden, Berg & Bos, de Sprengen, Kerschoten en de Parken het stadsdeel Noordwest (NW).

De stadsdeelmanager NW is de heer Wim Bergink
De stadsdeelbeheerder NW is de mevrouw Jeanette van Dijk