Acht nieuwe Kroontjes op de Naald

In de week van de onthulling van ‘de acht kroontjes’ werden de lang verwachte kroontjes geplaatst en natuurlijk burglar-free. Ook het hekwerk werd nog snel opnieuw fris in de verf gezet. De witte mutsen om de kroontjes geheim te houden kregen op 31 augustus hun feestelijke hoed. Zo stonden de kroontjes o de verjaardag van ‘Koningin’ Wilhelmina, te wachten in het zonnetje. Het bladerdak van de dikke bomen bood deze warme dag een plek voor de ontvangst van sprekers en andere genodigden.

Aan het woord waren Marc Visser, voorzitter Wijkraad de Naald, Michel van Maarseveen, directeur van Paleis het Loo, Mark van den Bos, directeur Stichting Monumentenbezit, Maaike Roozenburg van ontwerpstudio Maaike Roozenburg, Ben Mouw, voorzitter Erfgoedplatform Apeldoorn en Mark Sandmann, wethouder van o.a. cultuurhistorie gemeente Apeldoorn. De wethouder zette tot slot Yvonne de Vries, van de gemeente in het zonnetje. Yvonne voor wie de kroontjes een kroon op haar werk was. Zij trok, met alle anderen, en ook niet genoemde partijen de kar voor een groot deel. De sprekers waren elk op eigen wijze informatief en vulden elkaar goed aan. Van de historie van Naald en kroontjes, het eigendom en onderhoud, wie bijdragen in woorden en daden, waar de Naald voor staat. Maaike vertelde in het kort over de procesgang van de kroontjes, het maken van de mal, het gietproces, maar ook alle research om de kroontjes zo authentiek mogelijk te maken. Zo werden alle kanten rondom de Naald en de kroontjes belicht. Alleen de kroontjes zelf moesten nog onthuld worden. Bij elk kroontje stond iemand van de speciaal genodigden omdat ze op een bijzondere manier hadden bijgedragen. Dit uitdagende project is een goed voorbeeld van intensieve samenwerking.

Klik hier voor een video van Michel van Maarseveen.
Klik hier voor een video van Michel Rozenburg

De kroontjes werden tegelijk door de diverse betrokken groeperingen onthuld. 1.2..3……. 10! De feestmutsen gingen eraf. De kroontjes werden bewonderd. Maaike, en alle andere betrokkenen bij dit project: “Het is een succes geworden!”

Apeldoorn heeft weer een Naald zoals hij hoort te zijn en oorspronkelijk was. Een Naald om trots op te zijn. Een Naald die Oud Apeldoorn verbindt met Apeldoorn van de 21ste eeuw en nog verder de toekomst in. Wij hopen dat veel mensen rondom de Naald zullen staan en herinneringen ophalen en hun historische kennis bijspijkeren. Dan is bereikt wat we samen willen. Laat de Naald een blijvend symbool zijn voor harmonie, vrede voor ieder, verbondenheid. De Naald met de acht kroontjes is weer op de kaart gezet. In het kort was dit de wens van de sprekers.

Naast de gemeente leverden Erfgoedplatform Apeldoorn, Stichting Monumentenbezit, Rabobank Apeldoorn, Paleis het Loo en de wijkraad De Naald een bijdrage.

Foto’s en tekst Joke van der Linden