Actueel

bullet naaldNieuwsbrief december 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wijkraaddenaald.nl/wp-content/uploads/Nieuwsbrief-WDN-2016-4_web.pdf

Oude nieuwsbrieven

bullet naaldDE WIJK DE NAALD IN DE SCHIJNWERPERS VAN DE ATLAS VAN APELDOORN !

Ieder jaar focust De Atlas van Apeldoorn opererend vanuit CODA op een ander gedeelte van Apeldoorn. Dit jaar is Wijk De Naald aan de beurt: Bewoners, de geschiedenis, gebouwen en activiteiten in de wijk worden van april t/m oktober 2017 in de schijnwerpers geplaatst. Binnenkort wordt het programma gepubliceerd, met bijdragen van met name bewoners (verhalen en ander historisch materiaal). Hebt u suggesties? Ideeën? Reageren? p.van boheemen@coda-apeldoorn.nl

bullet naaldAFSCHEIDSHUIS OF TOCH NIET…….

Plannen om in de Koningstraat een afscheidshuis te realiseren blijken lastiger dan verwacht. Bewoners uit de directe omgeving ontdekten pas in een laat stadium dat er een aanvraag was gedaan om bedrijfsactiviteiten uit te voeren in een woning bij hun in de straat. Dit stuitte op nogal wat weerstand. Men heeft in principe geen bezwaar tegen ondernemers, maar de aard van het bedrijf en vooral ook de handelswijze van de gemeente riepen vragen op.  

Lees verder

bullet naaldENQUETE VERKEERSVEILIGHEID

Deze enquête werd in september in de Nieuwsbrief geplaatst en via wijkraadkraan tijdens Koninginnelaanfeest verspreid. Werkgroep Verkeersveiligheid meldt:

  • meer dan 100 reacties op de enquête 
  • werkgroep is druk met het in kaart brengen van de gegevens 
  • later meer info

De Werkgroep verkeersveiligheid in de wijk verwacht in het eerste kwartaal 2017 het verslag te kunnen delen, zo breed mogelijk, en actie te kunnen ondernemen om zaken aan te pakken

bullet naaldStandpunt Wijkraad De Naald aangaande voornemen sluiting Daendelsweg/Emmalaan

Wijkraad De Naald heeft negatief geadviseerd aangaande het voornemen van de gemeente, om de
Daendelsweg en Emmalaan af te sluiten.
De door sommige bewoners geschetste problemen wegen niet op tegen de gevolgen van overlast die
deze maatregel voor andere straten en hun bewoners tot gevolg zou hebben. Wijkraad ziet
bovendien mogelijkheden voor andere, minder ingrijpende maar wel effectieve maatregelen om de
Daendelsweg klachten te kunnen verminderen en werkt graag mee om tot een concreet voorstel
hierover te komen.
De volledige reactie van de Wijkraad naar de Gemeente toe , die gesteund wordt door Wijkraad
Kerschoten, is hieronder te vinden.

http://www.wijkraaddenaald.nl/?page_id=3889

 bullet naaldAED-Reanimatie in de wijk

Als wijkraad maken wij ons sterk voor een goede dekking van defibrillators in de wijk. En we hopen dat steeds meer bewoners leren reanimeren, zodat er ook in onze wijk snel hulp kan komen als iemand vanwege hartproblemen onwel wordt.

In 2013 zijn we  onder de vlag van Hartveiligwonen gestart met het geven van reanimatietrainingen voor wijkbewoners.
Ook in 2014 konden wij de trainingen kosteloos aanbieden. Vandaar dat op 13 en 26 maart jl. cursisten op herhaling gingen, maar ook een nieuwe groep mee kon doen met de training. In februari 2016 vond weer een training plaats in woonzorgcentrum de Veenkamp. In de loop van 2016 wordt nog een herhalingstraining georganiseerd.