Actueel

bullet naaldNieuwsbrief september 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwsbrief 2017 september

Oude nieuwsbrieven

bullet naaldInformatie over de AED-cursus

De AED-cursus vindt plaats op donderdag 30 maart van 19.30 tot 21.30 uur in De Veenkamp en wordt gegeven door Peter van der Meer. Er kunnen maximaal 10 personen aan deel nemen. De mensen die zich hiervoor al eerder op hadden gegeven hebben apart bericht gehad.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij denaald@kpnmail.nl met cc aan quirineruys45@gmail.com

Wellicht is er nog plaats.
Quirine Lensvelt-Ruys

bullet naaldNieuw afval ophaalplan

Wijkraad de Naald is het niet eens met een aantal aspecten van het voorgestelde plan van de gemeente. Het gaat vooral om het verdwijnen van de grijze container waarbij bewoners het restafval zelf weg moeten brengen naar verzamelpunten in de wijk. Voor verdere details zie de brief aan college (afvalplan).

bullet naaldWel of geen beek door het Mecatorplein?

De gemeente wil graag het Mecatorplein helpen verbeteren via de aanleg van een beek midden door het plein. Helaas zien de winkeliers hier niks in. Omdat veel bewoners van de wijk de Naald shoppen op het Mecatorplein steunen wij de wijkraad van Kerschoten in hun oproep om in actie te komen. Lees verder brief van wijkraad Kerschoten aan de gemeenteraad.

bullet naaldVerwachte groei vliegbewegingen Teuge

In verband met uitbreiding van Schiphol naar Lelystad zullen recreatieve en kleine zakelijke vluchten doorgeschoven worden naar omliggende vliegvelden zoals Teuge. De wijkraden van Apeldoorn Noord willen het aantal vliegbewegingen beperkt houden (ongeveer 50.000-68.000 bewegingen). Zij hebben dit in een gezamelijk standpunt kenbaar gemaakt aan de Commisie Regionaal Overleg (CRO) Teuge. Zie hiervoor gezamelijke brief aan CRO Teuge.

bullet naaldNieuwe snelle fietsroute Epe-Apeldoorn

Er zijn een verschillende routes mogelijk voor de snelle fietsroute tussen Epe en Apeldoorn, die in de buurt van onze wijk Apeldoorn binnenkomt. Wij zijn het niet eens met de door het onderzoeksbureau voorgestelde route en hebben samen met dorpsraad Wenum Wiesel en wijkraad Kerschoten bezwaar aangetekend bij wethouder Kruithof. Zie hiervoor de Gezamenlijke-brief-alternatieve-fiets-tracékeuze.

 

bullet naaldDE WIJK DE NAALD IN DE SCHIJNWERPERS VAN DE ATLAS VAN APELDOORN !

Ieder jaar focust De Atlas van Apeldoorn opererend vanuit CODA op een ander gedeelte van Apeldoorn. Dit jaar is Wijk De Naald aan de beurt: Bewoners, de geschiedenis, gebouwen en activiteiten in de wijk worden van april t/m oktober 2017 in de schijnwerpers geplaatst. Binnenkort wordt het programma gepubliceerd, met bijdragen van met name bewoners (verhalen en ander historisch materiaal). Hebt u suggesties? Ideeën? Reageren? w.heij@coda-apeldoorn.nl

bullet naaldENQUETE VERKEERSVEILIGHEID

Deze enquête werd in september in de Nieuwsbrief geplaatst en via wijkraadkraan tijdens Koninginnelaanfeest verspreid. Werkgroep Verkeersveiligheid meldt:

  • meer dan 100 reacties op de enquête 
  • werkgroep is druk met het in kaart brengen van de gegevens 
  • later meer info

De Werkgroep verkeersveiligheid in de wijk verwacht in het eerste kwartaal 2017 het verslag te kunnen delen, zo breed mogelijk, en actie te kunnen ondernemen om zaken aan te pakken

bullet naaldStandpunt Wijkraad De Naald aangaande voornemen sluiting Daendelsweg/Emmalaan

Wijkraad De Naald heeft negatief geadviseerd aangaande het voornemen van de gemeente, om de
Daendelsweg en Emmalaan af te sluiten.
De door sommige bewoners geschetste problemen wegen niet op tegen de gevolgen van overlast die
deze maatregel voor andere straten en hun bewoners tot gevolg zou hebben. Wijkraad ziet
bovendien mogelijkheden voor andere, minder ingrijpende maar wel effectieve maatregelen om de
Daendelsweg klachten te kunnen verminderen en werkt graag mee om tot een concreet voorstel
hierover te komen.
De volledige reactie van de Wijkraad naar de Gemeente toe , die gesteund wordt door Wijkraad
Kerschoten, is hieronder te vinden.

http://www.wijkraaddenaald.nl/?page_id=3889

bullet naaldAFSCHEIDSHUIS OF TOCH NIET…….

Plannen om in de Koningstraat een afscheidshuis te realiseren blijken lastiger dan verwacht. Bewoners uit de directe omgeving ontdekten pas in een laat stadium dat er een aanvraag was gedaan om bedrijfsactiviteiten uit te voeren in een woning bij hun in de straat. Dit stuitte op nogal wat weerstand. Men heeft in principe geen bezwaar tegen ondernemers, maar de aard van het bedrijf en vooral ook de handelswijze van de gemeente riepen vragen op.  

Lees verder