Home

Een bijzondere route? Ja….. een Dementievriendeljke Route Kerschoten de Naald.

Het is zover. Na een periode van meedenken, brainstormen over een dementievriendelijke wijk, actie en uitvoering, werd op 11 september 2019, een dementievriendelijke boodschappenroute  geopend. En dat niet alleen. In

Acht nieuwe Kroontjes op de Naald

In de week van de onthulling van ‘de acht kroontjes’ werden de lang verwachte kroontjes geplaatst en natuurlijk burglar-free. Ook het hekwerk werd nog snel opnieuw fris in de verf

Verkeersveiligheid

Documenten: Analyse verkeersveiligheid Position paper Presentatie Werkgroep Verkeersveiligheid in de Wijk Resultaat enquête Standpunt Wijkraad De Naald aangaande voornemen sluiting Daendelsweg/Emmalaan

Fietsroute

De gemeente heeft besloten dat de snelle fietsroute over het voormalige spoorwegtracé moet worden herzien. Wethouder Willems heeft hiertoe opdracht gekregen.

Kroontjes op De Naald

Kroontjes op De Naald in Apeldoorn keren terug. copyright Jeroen Pol 10-04-19, 09:59 De Stentor Op het hekje rond De Naald aan de Zwolseweg komen op de betonnen palen weer kroontjes.

Vergunningen

Wanneer u graag op de hoogte wilt blijven van aangevraagde vergunningen in Apeldoorn kunt U zich abonneren op de site overheid.nl. De vergunningen worden al geruime tijd niet meer in het

Loolaan

Dhr. Wijk, bewoner van de Loolaan heeft in de loop der tijden veel informatie bijeen gezocht over de geschiedenis van de panden aan de Loolaan. Bij veel panden kunt u

Museum Het Loo

Paleis Het Loo is een voormalig Koninklijk Paleis en thans Nationaal Museum. Stadhouder Willem III, achterkleinzoon van Willem van Oranje, koopt in 1684 het middeleeuwse kasteel Het Oude Loo aan,