Actueel

bullet naaldAlgemene Jaarvergadering

Op dinsdag 9 april 2019 vindt de 31e Algemene Jaarvergadering plaats van Wijkraad De Naald. De vergadering vindt plaats in woonzorgcentrum De Veenkamp, aan de Gemzenstraat 9 te Apeldoorn. Vanaf 19.15 uur is de zaal geopend en bent u van harte welkom. De vergaderstukken treft u bij Documenten voor de ALV 2019 aan. Tijdens de vergadering zijn ook diverse exemplaren fysiek beschikbaar.

bullet naaldKroontjes op De Naald

Helaas heeft de werkgroep voor de 2e keer moeten besluiten de onthulling van de kroontjes op De Naald uit te stellen. Het beoogde kwaliteitsniveau is nog niet bereikt. Zodra bekend, zullen wij u de nieuwe onthullingsdatum laten weten.

bullet naaldWebsite

We beseffen dat onze website op diverse plaatsen niet actueel (meer) is. Reden hiervan is dat we onze energie op dit moment inzetten in de ontwikkeling van een nieuwe website. Aarzel niet contact met ons op te nemen via denaald@kpnmail.nl als u ergens méér informatie over wilt en dit niet kunt vinden.

bullet naaldVerkort Privacy statement

Wijkraad de Naald, hierna aangeduid met ‘WdN’ registreert contactgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres) van leden, niet-leden en organisaties waarmee wij contacten onderhouden. Dit in het kader van belangenbehartiging (voor de inwoners) van de wijk ‘De Naald’. Het volledige privacy statement leest u hier.

bullet naald De coöperatie Zon op K&N (Kerschoten en De Naald) gaat 228 zonnepanelen plaatsen op het dak van de tribune en het clubhuis van voetbalvereniging Robur et Velocitas.

Sinds het eerste project (op wijkcentrum De Groene Hoven) in 2016 is de coöperatie naarstig op zoek geweest naar een tweede dak: om de ontstane wachtlijst weg te werken en ook andere buurtbewoners de kans te geven ‘zonnepanelen op andermans dak’ te leggen.

Voor Voetbalclub Robur et Velocitas is dit een eerste stap om hun clubhuis aardgasloos te maken. In de loop van de komende jaren worden verschillende aanpassingen gedaan die het gebruik van energie steeds verder terugdringen. De voetbalclub zal zelf ook participeren in het project en zonnestroom afnemen.

Meedoen?
Voor € 315,- per certificaat (zonnepaneel) kunnen mensen meedoen. Ze krijgen daarvoor gedurende 15 jaar teruggave energiebelasting (ongeveer € 30,- per jaar) en een uitkering uit de coöperatie indien de leden daartoe besluiten o.b.v. de financiële resultaten. Voorwaarde om mee kunnen doen is dat men woont in één van de volgende postcodegebieden: 7311, 7314, 7315, 7316, 7317 of 7345.

Zon op K&N en Robur organiseren een informatie avond op 21 november aanstaande. Mensen met de juiste postcode zijn van harte welkom om uitleg te krijgen hoe het werkt en hoe ze mee kunnen doen. Inschrijven kan ook direct: kijk daarvoor op www.zonopken.nl.

bullet naaldOnthulling nieuwe kroontjes op De Naald uitgesteld

Beste wijkbewoners,

Helaas heeft de werkgroep ‘Nieuwe kroontjes op De Naald’ moeten besluiten de onthulling uit te stellen. Reden hiervan is dat er in het proces van inscannen, mal maken en gieten teveel details verloren zijn gegaan. Hierdoor voldoet het resultaat niet aan de hoge verwachtingen. De onthulling op 31 augustus a.s. gaat dus niet door. Wij houden u op de hoogte van de verdere voortgang.

 
Met vriendelijke groet,
 
Marc Visser
Voorzitter wijkraad De Naald

 

bullet naaldNieuwsbrief maart 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwsbrief maart 2018

Oude nieuwsbrieven

bullet naaldEr zijn nieuwe documenten rondom verkeersveiligheid in het archief geplaatst. Zie deze pagina: Verkeersveiligheid in de wijk

bullet naaldWanneer u graag op de hoogte wilt blijven van aangevraagde vergunningen in Apeldoorn kunt U zich abonneren op de site overheid.nl.
De vergunningen worden al geruime tijd niet meer in het stadsblad gepubliceerd maar via deze site kunt U toch op de hoogte blijven.

 

bullet naaldNieuw afval ophaalplan

Wijkraad de Naald is het niet eens met een aantal aspecten van het voorgestelde plan van de gemeente. Het gaat vooral om het verdwijnen van de grijze container waarbij bewoners het restafval zelf weg moeten brengen naar verzamelpunten in de wijk. Voor verdere details zie de brief aan college (afvalplan).

bullet naaldWel of geen beek door het Mecatorplein?

De gemeente wil graag het Mecatorplein helpen verbeteren via de aanleg van een beek midden door het plein. Helaas zien de winkeliers hier niks in. Omdat veel bewoners van de wijk de Naald shoppen op het Mecatorplein steunen wij de wijkraad van Kerschoten in hun oproep om in actie te komen. Lees verder brief van wijkraad Kerschoten aan de gemeenteraad.

bullet naaldVerwachte groei vliegbewegingen Teuge

In verband met uitbreiding van Schiphol naar Lelystad zullen recreatieve en kleine zakelijke vluchten doorgeschoven worden naar omliggende vliegvelden zoals Teuge. De wijkraden van Apeldoorn Noord willen het aantal vliegbewegingen beperkt houden (ongeveer 50.000-68.000 bewegingen). Zij hebben dit in een gezamelijk standpunt kenbaar gemaakt aan de Commisie Regionaal Overleg (CRO) Teuge. Zie hiervoor gezamelijke brief aan CRO Teuge.

bullet naaldNieuwe snelle fietsroute Epe-Apeldoorn

Er zijn een verschillende routes mogelijk voor de snelle fietsroute tussen Epe en Apeldoorn, die in de buurt van onze wijk Apeldoorn binnenkomt. Wij zijn het niet eens met de door het onderzoeksbureau voorgestelde route en hebben samen met dorpsraad Wenum Wiesel en wijkraad Kerschoten bezwaar aangetekend bij wethouder Kruithof. Zie hiervoor de Gezamenlijke-brief-alternatieve-fiets-tracékeuze.

 

bullet naaldDE WIJK DE NAALD IN DE SCHIJNWERPERS VAN DE ATLAS VAN APELDOORN !

Ieder jaar focust De Atlas van Apeldoorn opererend vanuit CODA op een ander gedeelte van Apeldoorn. Dit jaar is Wijk De Naald aan de beurt: Bewoners, de geschiedenis, gebouwen en activiteiten in de wijk worden van april t/m oktober 2017 in de schijnwerpers geplaatst. Binnenkort wordt het programma gepubliceerd, met bijdragen van met name bewoners (verhalen en ander historisch materiaal). Hebt u suggesties? Ideeën? Reageren? w.heij@coda-apeldoorn.nl

bullet naaldENQUETE VERKEERSVEILIGHEID

Deze enquête werd in september in de Nieuwsbrief geplaatst en via wijkraadkraan tijdens Koninginnelaanfeest verspreid. Werkgroep Verkeersveiligheid meldt:

  • meer dan 100 reacties op de enquête 
  • werkgroep is druk met het in kaart brengen van de gegevens 
  • later meer info

De Werkgroep verkeersveiligheid in de wijk verwacht in het eerste kwartaal 2017 het verslag te kunnen delen, zo breed mogelijk, en actie te kunnen ondernemen om zaken aan te pakken

bullet naaldStandpunt Wijkraad De Naald aangaande voornemen sluiting Daendelsweg/Emmalaan

Wijkraad De Naald heeft negatief geadviseerd aangaande het voornemen van de gemeente, om de
Daendelsweg en Emmalaan af te sluiten.
De door sommige bewoners geschetste problemen wegen niet op tegen de gevolgen van overlast die
deze maatregel voor andere straten en hun bewoners tot gevolg zou hebben. Wijkraad ziet
bovendien mogelijkheden voor andere, minder ingrijpende maar wel effectieve maatregelen om de
Daendelsweg klachten te kunnen verminderen en werkt graag mee om tot een concreet voorstel
hierover te komen.
De volledige reactie van de Wijkraad naar de Gemeente toe , die gesteund wordt door Wijkraad
Kerschoten, is hieronder te vinden.

http://www.wijkraaddenaald.nl/?page_id=3889

bullet naaldAFSCHEIDSHUIS OF TOCH NIET…….

Plannen om in de Koningstraat een afscheidshuis te realiseren blijken lastiger dan verwacht. Bewoners uit de directe omgeving ontdekten pas in een laat stadium dat er een aanvraag was gedaan om bedrijfsactiviteiten uit te voeren in een woning bij hun in de straat. Dit stuitte op nogal wat weerstand. Men heeft in principe geen bezwaar tegen ondernemers, maar de aard van het bedrijf en vooral ook de handelswijze van de gemeente riepen vragen op.  

Lees verder